Toàn QuốcToàn Quốc
Chọn Khu vực
Loại hìnhLoại hình
Loại hình
Loại hìnhChọn giá
Chọn giá
Chọn diện tíchChọn diện tích
Chọn diện tích
Lọc chi tiếtLọc chi tiết
Lọc chi tiết

Số phòng ngủ

Số Toilet

Hướng chính

Menu

Điều khoản thỏa thuận

ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN

Đầu tiên, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Người dùng đã quan tâm và mong muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trước khi bắt đầu tham quan website Chothuenha.com.vn cũng như bắt đầu sử dụng các dịch vụ trên trang web, xin vui lòng đọc cẩn thận và ghi nhớ Điều khoản thỏa thuận này. Việc sử dụng hoặc truy cập vào trang web Chothuenha.com.vn sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào Điều khoản Thỏa thuận.

Điều khoản thoả thuận truy cập website Chothuenha.com.vn

Điều khoản Thỏa thuận này được ký kết giữa Chothuenha.com.vn và bất kì một cá nhân hoặc tổ chức, hoặc một thực thể nào khác, những người truy cập và sử dụng website Chothuenha.com.vn (được gọi chung là “Người dùng”).

Chothuenha.com.vn là kênh thông tin được thiết kế cho phép Người dùng đăng tải các thông tin liên quan đến bất động sản cho thuê, bao gồm những Người dùng đăng thông tin quảng cáo về nhu cầu thuê/cho thuê bất động sản do những Người dùng khác đăng lên, hoặc tương tác với những Người dùng đó. Chothuenha.com.vn chứa hoặc có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là "nội dung") được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà Người dùng có thể truy cập tới được, gồm thông tin trên website của Chothuenha.com.vn mà Người dùng có thể thay đổi được, chẳng hạn như đăng thông tin thuê/cho thuê bất động sản, tải lên các tập tin đa phương tiện.

Trách nhiệm và hạn chế đối với Người dùng

Trách nhiệm của Người dùng

Người dùng đồng ý chỉ truy cập và dùng website Chothuenha.com.vn với các mục đích hợp pháp. Người dùng có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với: Việc Người dùng sử dụng trang web, kể cả vùng tương tác bất kì; Việc sử dụng mạng hay dịch vụ nào khác có kết nối tới website Chothuenha.com.vn; Phương tiện liên lạc như kết nối môđem, máy tính hoặc các thiết bị khác của Người dùng tới website.

Bằng việc cung cấp thông tin nhưng không giới hạn số điện thoại, email khi đăng ký tài khoản thành viên hay các trường thu thập thông tin trên trang Chothuenha.com.vn, Người dùng đồng ý nhận các cuộc gọi, tin nhắn, email từ Chothuenha.com.vn bao gồm không giới hạn các nội dung liên quan đến chăm sóc khách hàng, giới thiệu, quảng cáo dịch vụ của chúng tôi cũng như các sản phẩm, dịch vụ của cổ đông sở hữu, công ty liên kết, đơn vị thành viên của công ty sở hữu website Chothuenha.com.vn.

Người dùng đồng ý rằng hành động duy nhất thể hiện những yêu cầu của Người dùng về việc đề nghị chúng tôi chấm dứt thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn, gửi email đến Người dùng đó là xóa tài khoản thành viên trên Chothuenha.com.vn theo Quy chế hoạt động của website hoặc gửi yêu cầu bằng văn bản/hình thức khác tương đương tới Chothuenha.com.vn.

Hạn chế đối với Người dùng

Truy cập tới website Chothuenha.com.vn, Người dùng đồng ý sẽ không được làm những điều sau:

Sử dụng bất kì thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn trên Chothuenha.com.vn.

Hạn chế hoặc ngăn cản Người dùng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác.

Thực hiện bất kì hành động mà sẽ áp đặt một gánh nặng hoặc làm cho lưu lượng truy cập vào cơ sở hạ tầng của Chothuenha.com.vn quá nhiều mà chúng tôi cho là không hợp lý hay không cân xứng với cách sử dụng trang web.

Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kì loại thông tin không đúng đắn, bao gồm truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kì của một địa phương, ban, quốc gia, hay luật quốc tế nào.

Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, các tài liệu khác bất kì, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại, quyền sở hữu khác hoặc các sản phẩm phát sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp.

Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kì có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác

Thay đổi, làm hư hại, xóa nội dung bất kì hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của Người dùng; Hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website Chothuenha.com.vn.

Gửi hoặc chuyển thư rác, thông tin về các cuộc thi, thông tin khảo sát hoặc nhắn tin đại chúng khác, cho dù với mục đích thương mại hay không.

Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác.

Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà Người dùng không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó.

Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho Người dùng hay các dịch vụ trực tuyến.

Khi có hành vi quy phạm các quy định nêu trên, chúng tôi có quyền thực hiện bất kì hành động hợp pháp nào mà chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn sự truy cập, sử dụng trái phép website Chothuenha.com.vn, bao gồm việc sử dụng rào cản công nghệ, hoặc báo cáo về hành vi của Người dùng tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các quyền sở hữu trí tuệ

Người dùng cũng nhận thức rằng các quyền sở hữu trí tuệ tại Chothuenha.com.vn là hợp lệ và được bảo vệ trên tất cả các phương tiện truyền thông hiện có và tương lai, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của Người dùng sẽ được quản lý theo luật sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật liên quan hiện hành khác.

Người dùng không thể thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị, chuyển giao hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần, mặc dù bạn có thể:

Tạo một số lượng hợp lý các bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung.

In một bản sao của từng đoạn nội dung.

Tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ. Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tin bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tin về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho “website Chothuenha.com.vn” và địa chỉ mạng (URL) của nó. Bạn thừa nhận, các nội dung trên website Chothuenha.com.vn và/hoặc những Người dùng khác vẫn là những người chủ sở hữu của nội dung và bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung.

Nội dung do Người dùng cung cấp

Bạn chỉ có thể tải lên vùng tương tác bất kỳ hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng, phân phối trên hoặc thông qua website Chothuenha.com.vn phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên website mà không có hạn chế gì. Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữu bản quyền không phải là bạn phải kèm theo câu như “do [tên người chủ sở hữu] sở hữu bản quyền, được dùng theo ủy quyền”.

Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ, bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó hoặc là bạn, nhóm thứ ba đã cho website Chothuenha.com.vn quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Người dùng cũng cho phép website Chothuenha.com.vn cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. Đồng thời cũng cho phép Người dùng truy cập, xem, lưu và mô phỏng lại nội dung để sử dụng riêng. Người dùng cũng cho phép website Chothuenha.com.vn dùng tên và logo công ty/cá nhân vì các mục đích tiếp thị.

Các vùng tương tác

Người dùng thừa nhận website Chothuenha.com.vn có thể chứa các vùng tương tác khác nhau. Những vùng tương tác này cho phép phản hồi tới trang web và tương tác thời gian thực giữa những Người dùng. Người dùng cũng hiểu rằng, website Chothuenha.com.vn không kiểm soát các thông báo, thông tin hoặc các tập tin được phân phối tới các vùng tương tác như vậy và trang web có thể cho Người dùng và những Người dùng khác khả năng tạo và quản lý một vùng tương tác.

Tuy nhiên, công ty mẹ hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê và các đại lý tương ứng của website Chothuenha.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung trong vùng tương tác bất kì. Việc sử dụng và quản lý một vùng tương tác của Người dùng sẽ bị chi phối bởi Điều khoản Thỏa thuận này và các quy tắc bổ sung bất kì, hoặc bởi các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kì do Người dùng hay Người dùng khác thiết lập. Người dùng công nhận rằng, website Chothuenha.com.vn không thể và không có ý định sàng lọc các thông tin trước. Ngoài ra, vì website khuyến khích liên lạc mở và không thiên vị trong các vùng tương tác nên chúng tôi không thể xác định trước mức độ chính xác hoặc sự phù hợp đối với Điều khoản Thỏa thuận này về nội dung nào được chuyển đi trong vùng tương tác.

Website Chothuenha.com.vn không chịu trách nhiệm với việc sàng lọc, lập chính sách, hiệu chỉnh, duyệt hoặc giám sát nội dung bất kì trong một vùng tương tác. Mặc dù vậy, Người dùng cũng đồng ý rằng chúng tôi có quyền giám sát mọi vùng tương tác, đôi lúc để lộ thông tin nào đó nếu cần thiết theo yêu cầu luật pháp hoặc yêu cầu khác của chính phủ đối với hoạt động của vùng tương tác hoặc để tự bảo vệ mình hay những Người dùng khác. Nếu được thông báo nội dung dẫn ra không phù hợp với bản Thỏa thuận này, website Chothuenha.com.vn có thể:

+ Thận trọng điều tra và xác định để loại bỏ hoặc yêu cầu Người dùng bỏ nội dung đó.

+ Chúng tôi giữ quyền cấm các hành động, truyền đạt tin tức hoặc nội dung trong phạm vi vùng tương tác hoặc soạn thảo, từ chối gửi hoặc loại bỏ nội dung nào khác, toàn thể hay từng phần mà với đặc quyền của mình, chúng tôi cho rằng vi phạm các điều khoản tiêu chuẩn lúc đó của bản Thỏa thuận này hoặc chuẩn bất kì khác nằm trong chính sách của Chothuenha.com.vn vẫn còn hiệu lực vào lúc đó.

Bất lợi với các quyền của mọi Người dùng của website Chothuenha.com.vn hoặc các nhóm thứ ba khác. Vi phạm luật hiện hành hoặc những điều không hay khác.

Chấm dứt

Quyền duy nhất của Người dùng khi không thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực tiễn của website Chothuenha.com.vn trong điều hành trang web, hoặc mọi thay đổi về nội dung là dừng sự truy cập tới website. Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng truy cập của Người dùng đến tất cả hay phần bất kì của trang web mà không thông báo với các hành động khi chúng tôi tin là vi phạm Điều khoản Thỏa thuận này hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà website Chothuenha.com.vn vn đã đưa ra, hoặc với các hành động khác mà chúng tôi tin là có hại đến trang web và những Người dùng khác.

Website Chothuenha.com.vn với đặc quyền riêng có thể đình chỉ sự hoạt động của nó và chấm dứt Điều khoản Thỏa thuận này mà không thông báo vào bất kì lúc nào và vì lý do nào theo đặc quyền của mình. Trong trường hợp chấm dứt, Người dùng không còn được phép truy cập đến website của chúng tôi nữa, kể cả các vùng tương tác và các hạn chế của Người dùng về nội dung được tải xuống từ Chothuenha.com.vn, cũng như những từ chối về quyền lợi và các giới hạn về các trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong thỏa thuận này vẫn còn giá trị.

Các liên kết

Người dùng hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên Chothuenha.com.vn, CB-CNV Chothuenha.com.vn và các đại lý tương ứng kiểm soát, cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các trang khác trên Internet được kết nối tới hoặc từ website Chothuenha.com.vn. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của trang web hoặc được kiểm soát bởi Chothuenha.com.vn. Website không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được kết nối tới hoặc từ website mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó và do vậy việc sử dụng của Người dùng là sự mạo hiểm riêng của Người dùng.

Website Chothuenha.com.vn, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, CB-CNV Chothuenha.com.vn và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của Người dùng vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất kì được kết nối đến hoặc từ website Chothuenha.com.vn, hoặc do Người dùng không thể truy cập lên Internet hay site bất kì kết nối đến hoặc từ trang web.

Bồi thường

Người dùng đồng ý trả tiền và miễn cho website Chothuenha.com.vn, công ty mẹ và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý tương ứng tất cả các trách nhiệm pháp lý, các quyền được đòi hỏi và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm Điều khoản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kì khác, từ việc sử dụng hay truy cập của Người dùng tới trang web hoặc site internet được kết nối đến hoặc từ Chothuenha.com.vn, hoặc về việc truyền nội dung bất kì trên website Chothuenha.com.vn.

Các vấn đề khác

Điều khoản Thỏa thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa Chothuenha.com.vn và Người dùng, thay thế mọi thỏa thuận trước đây về chủ đề này. Chúng tôi có thể xét lại Điều khoản Thỏa thuận này hoặc mọi chính sách khác vào bất cứ lúc nào và đôi khi sự xem xét lại này sẽ có hiệu lực trong 3 ngày nhờ gửi thông báo về sự xem xét lại đó ở nơi dễ thấy trên website Chothuenha.com.vn. Người dùng đồng ý xem xét lại Điều khoản Thỏa thuận này định kỳ để hiểu về những điều đã được sửa lại đó. Nếu Người dùng không chấp nhận các sửa đổi này, Người dùng phải thôi truy cập tới trang web. Sự tiếp tục truy cập của Người dùng và việc sử dụng website Chothuenha.com.vn sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được coi chắc chắn là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.

Việc website Chothuenha.com.vn không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện nghiêm ngặt mọi điều khoản của Điều khoản Thỏa thuận này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kì.

Xin cám ơn Người dùng đã dành thời gian đọc bản Thỏa thuận này và một lần nữa xin cám ơn Người dùng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hy vọng rằng những thông tin trên Chothuenha.com.vn sẽ hữu ích đối với Người dùng.

Xem thêm: Chính sách bảo mật

Lọc nâng cao

Chọn Khu vực

Loại hình

Chọn giá

Chọn diện tích

Chi tiết

Danh mụcDanh mục Đăng tinĐăng tin Tài khoảnTài khoản